defl-comp-1
Bombering

Ursvikens fasta bombering passar den som endast bockar med litet kraftbehov eller om man stationsbockar endast kortare plåtämnen. Fast bombering innebär att maskinen är ”förbomberad” för att passa maskinens längd och presskraft vid antagen produktion, d v s en kompromissad inställning.

Som option kan vi erbjuda ett CNC-styrt bomberingssystem, FlexiCrown. Styrsystemet gör en avancerad beräkning av bomberingsbehovet. Bland annat tar man hänsyn till presskraft, plåtlängd och bockningsvinkel. Dessutom kan man manuellt på styrsystemts korrigeringssida korrigera den uträknade bomberingen, vilket innebär att man har full kontroll på hur maskinen bomberar. ursvikens styrda bombering mäter kilens läge, vilket betyder att vi alltid vet hur mycket som bomberas.

Produktbeskrivning

Ursvikens bomberingssystem illustreras i denna animering. En nedböjningskurva adderas automatisk till profilen och ger en konstant vinkel längs hela bockningen.

CNC-styrd, individuell bombering typ FlexiCrown. Lokala korrigeringar var 600 mm. Kilar i sektioner, från 180 mm upp till 700 mm.
CNC-styrd, individuell bombering typ FlexiCrown.

CNC-styrd, individuell bombering typ FlexiCrown. Lokala korrigeringar var 600 mm. Kilar i sektioner, från 180 mm upp till 700 mm.