Angle-control-2

Ursviken har utvecklat ett system för aktiv vinkelstyrning, vilket betyder att programmerad vinkel alltid erhålls oavsett materialkvalitet. Systemet fångar upp avvikelser både i plåttjocklek och återfjädring. Som ett alternativ erbjuder vi även laserbaserad vinkelstyrning.

Produktbeskrivning

Ursvikens mätsystem för vinkelstyrning och återfjädring är aktivt under hela bockningscykeln för att säkra noggrannheten oavsett materialvariationer och bockningsvillkor. Påverkan av bockningslängd, presskraft och excentriska belastningar elimineras, vilket gör att provbockningar och felbockningar minimeras. Mätsystemet finns för enkelspårsverktyg eller integrerat i det programmerbara underverktyget.

Detta system kan konfigureras med flera stationer för mätning på strategiska punkter längs bockningslinjen.

angl-anim-1
Denna animering av vinkelstyrningen visar arbetsförloppet som resulterar i exakta vinklar. Den producerar med hög kvalitet, snabbt förlopp och ett minimum av skrotmaterial.

angl-dia-1

Med vinkelmätningssystemet uppnås ett upp till 100 % konstant tillverkningsresultat med en noggrannhet av +/-0.3 grader. Denna noggrannhet ökar lönsamheten genom att ingen efterkontroll krävs. Komponenterna passar också bättre, vilket resulterar i en totalt sett högre kvalitet på slutprodukten.

Laserbaserad vinkelstyrning
Lazercheck-Data-M-300x260
Bockningsvinkeln mäts genom scanning med CMOS kameran av laserstrålens projektion på plåtens yta. Vinkeln mellan laserstrålen och kamerans läsaxel definierar korrelationen mellan positionen för linjen i kamerabilden och vinkeln mellan sensorn och plåten. Med en andra sensor på motsvarande sida beräknas bockningsvinkeln.

  • Arbetar utan kontaktpunkter
  • Integrering i befintlig kantpress är möjlig
  • Ingen modifiering av över- eller underverktyg erfordras
  • Upp till 4 sensorer kan användas parallellt
  • Kraftdefiniering för beräkning av återfjädring