ServiceUrsviken har ett komplett och rikstäckande servicekoncept som förutom service innefattar säkerhetskontroller, leverans av reservdelar, ombyggnadspaket och utbildning.

Vår ambition är att erbjuda ledande servicekompetens som grundar sig på flexibla serviceavtal.

Vår specialutbildade servicepersonal är fabrikstränade på våra produkter och är snabbt på plats när det är dags för service.  I vårt eftermarknadsprogram utbildar vi även våra kunder så att deras produktion blir effektiv och lönsam.

Vårt reservdelslager innehåller artiklar till alla våra maskiner. Det säkerställer en snabb och ekonomiskt fördelaktig service.

Läs mer om
serviceavtal
reservdelar – verktyg
om- och tillbyggnad av maskiner
utbildning